kbmedia_websida_mobilhuvud

KBMEDIA anser att lokalt engagemang är viktigt, därför ser vi att sponsring, eller parterskap som vi kallar det,
främjar både kommunens olika föreningar och samtidigt vårt eget varumärke. Det skall vara till nytta
både för mottagaren och för KBMEDIA.

Vi ser också att parterskapet riktar sig främst till föreningar med ungdomsverksamhet eller ideellt arbete inom
eller kring Halmstad kommun.

Ansökan om partnerskap
Ansökan görs via mail till ekonomi@kbmedia.se.K
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 30 november året före det versamhetsår som ansökan avser.


KBMEDIAs nuvarande partners är följande: