kbmedia_websida_mobilhuvud

KBMEDIA´s etiska ståndpunkt är att hela företaget ska agera ansvarsfullt och korrekt i såväl affärsförbindelser som i personalfrågor. Att följa lagar och förordningar samt att respektera och arbeta under sekretess är en självklarhet. Dokumenterade sekretessavtal finns med hela vår personal och våra leverantörs-representanter.

KBMEDIA anser att lokalt engagemang där
man stöder ungdomsverksamhet och/eller ideellt arbete viktigt, därför har vi ingått partnerskap med kommunens olika föreningar. Du kan läsa mer eller ansöka
om partnerskap här.