kbmedia_websida_mobilhuvud

Miljö, kvalitet, etik

KBMEDIA har genomgått kurser i miljö-
vägledning och arbetar med ISO och gällande miljölagar och förordningar som minimikrav.

Vi är ett miljögodkänt tryckeri och licensierade av Svensk Miljö-diplomering enligt Svanen.

Vi använder oss uteslutande av miljö-
godkända papper och har minimerat användadet av kemikalier i produktionen. Våra färger är miljöanpassade och källsortering av plast och papper är en självklarhet sedan många år.

Önskar ni det, kan vi lägga in svanen-loggan på era trycksaker.

ICC kvalitetssystem med Fogra tryck-
standard används för att säkerställa kvaliteten i hela tryckprocessen. Vi har över 30 års erfarenhet i färgstyrning.

KBMEDIA´s etiska ståndpunkt är att hela företaget ska agera ansvarsfullt och korrekt i såväl affärsförbindelser som i personalfrågor. Att följa lagar och förordningar samt att respektera och arbeta under sekretess är en självklarhet. Dokumenterade sekretessavtal finns med hela vår personal och våra leverantörs-representanter.